Komunikaty

——————————————–

+++++++++

Florian Dudek

Hrabina Marica
Opis
Szlachetny młodzian i kapryśna hrabina, romantyczna dziewczyna, zabawny arystokrata i dowcipna matrona. Historia o wielkiej miłości i przebierankach arystokratów, gdzie ostatnie słowo musi mieć bogata ciotka, która ratuje zakochanych od klęski miłosnej i… finansowej ruiny.
Zapraszamy na klasyczną operetkę, szczególnie ukochany gatunek muzyczny. Za sprawą fantastycznych kostiumów retro, choreografii i scenografii adaptacja stała się superprodukcją Opery na Zamku. Świetnie znane melodie, zabarwione węgierskim folklorem i cygańską nutą w wykonaniu solistów oraz artystów orkiestry, chóru i baletu porywają do tańca! Czardasz Maricy Gdy cygańska piosnka płacze, duet Maricy i Żupana Ach, jedź do Varasdin czy nieśmiertelna aria Tassila Graj, Cyganie! z pewnością zagwarantują udany wieczór.


Dzisiaj, 20.10.2022 r, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty ZCH „Police” SA.
Ustępujący Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie uzyskał absolutorium za okres sprawowania mandatu.
Na kolejną kadencję wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Wszyscy uzyskali komplet głosów „za” 🙂. Zaszło kilka zmian i tak swoje obowiązki w Zarządzie pełnić będą ponownie :
Janusz Szwyd – Prezes Zarządu
Lech Psuj – Wiceprezes Zarządu
Zofia Kaczmarek – Sekretarz
Romuald Kubik – Skarbnik
Wiesław Gaweł – Członek Zarządu
Zdzisław Flak – Członek Zarządu.
Nowym Wiceprezesem został wybrany Florian Dudek.
Nowymi Członkami Zarządu zostali wybrani:
Ryszard Pociecha oraz Janusz Rycko.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Małgorzatę Cywińską – Przewodnicząca
Ryszarda Prusaka – Wiceprzewodniczący
Barbarę Stramską – Sekretarz komisji
Andrzeja Czerniaka – Członek komisji
Mariana Pilarskiego – Członek komisji.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę dużo zdrowia, spełnienia i energii do wspólnego działania na rzecz naszej społeczności.KOMUNIKAT
Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.
Informujemy, że
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupa Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A zwołuje w dniu
20 października o godzinie 11:00 ( I termin )
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2.
Jeśli o godzinie 11:00 nie będzie kworum, to zgodnie ze statutem (paragraf 16 pkt 3) zebranie odbędzie się w II terminie 15 minut później czyli o godzinie 11:15.
( W II terminie Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.)
Przedstawiamy Państwu proponowany porządek obrad:

 

PROFILAKTYKA SŁUCHU

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy. Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupa Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na swoim posiedzeniu w dniu 05.11.2021r Podjął decyzję o niezwoływaniu w 2021 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia. W załączeniu podjęta w tym temacie:

Uchwała Zarządu nr 9/2021

 

Lech Psuj

 🌻🌼🌺💮🏵🌹🌷💐 04.05.2020


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jerzego Dembskiego
naszego Przyjaciela, Kolegi,
którego wspominać będziemy
jako człowieka bardzo pogodnego, zawsze uśmiechniętego i ciągle gotowego do pracy społecznej na rzecz naszego środowiska.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają:

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Byłych Pracowników GA Z.Ch.”Police”SA

 

Walne Zebranie Członków.

Szanowni Państwo . W dniu 4 czerwca 2018 r. w Klubie Nauczyciela odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty ZCH”POLICE”S.A. W związku ze zmianami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach dokonaliśmy stosownych zmian w naszym statucie. Zmieniliśmy również skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ze względu na nadmiar obowiązków rezygnację z pracy w Zarządzie złożył Aleksander Doba, który oczywiście pozostaje z nami i deklaruje dalszą współpracę. Serdecznie Dziękujemy Olkowi za dotychczasową pracę i życzymy kolejnych sukcesów. Następnie uczestnicy Walnego Zebrania wybrali dwóch nowych członków Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej. Nowymi członkami Zarządu zostali Lech Psuj który będzie jednocześnie pełnił funkcję wiceprezesa oraz Florian Dudek. Na członka Komisji Rewizyjnej wybrano Ryszarda Prusaka.

 


INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE „S.A.

  • Szanowni Państwo.
    Zachęcam wszystkie emerytki i emerytów do składania wniosku o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Załączam plik pdf do wydrukowania , wypełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Miasta Police. Karta ta upoważnia nas do wielu bardzo istotnych ulg.
    Szczegóły na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/zks/

    Pozdrawiam . Janusz Szwyd