Komunikaty

Serdecznie zapraszamy na piknik turystyczny:

Lech Psuj

 

 04.05.2020


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jerzego Dembskiego
naszego Przyjaciela, Kolegi,
którego wspominać będziemy
jako człowieka bardzo pogodnego, zawsze uśmiechniętego i ciągle gotowego do pracy społecznej na rzecz naszego środowiska.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają:

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Byłych Pracowników GA Z.Ch.”Police”SA

 

Walne Zebranie Członków.

Szanowni Państwo . W dniu 4 czerwca 2018 r. w Klubie Nauczyciela odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty ZCH”POLICE”S.A. W związku ze zmianami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach dokonaliśmy stosownych zmian w naszym statucie. Zmieniliśmy również skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ze względu na nadmiar obowiązków rezygnację z pracy w Zarządzie złożył Aleksander Doba, który oczywiście pozostaje z nami i deklaruje dalszą współpracę. Serdecznie Dziękujemy Olkowi za dotychczasową pracę i życzymy kolejnych sukcesów. Następnie uczestnicy Walnego Zebrania wybrali dwóch nowych członków Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej. Nowymi członkami Zarządu zostali Lech Psuj który będzie jednocześnie pełnił funkcję wiceprezesa oraz Florian Dudek. Na członka Komisji Rewizyjnej wybrano Ryszarda Prusaka.

 


INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE „S.A.

  • Szanowni Państwo.
    Zachęcam wszystkie emerytki i emerytów do składania wniosku o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Załączam plik pdf do wydrukowania , wypełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Miasta Police. Karta ta upoważnia nas do wielu bardzo istotnych ulg.
    Szczegóły na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/zks/

    Pozdrawiam . Janusz Szwyd