Komunikaty

PROFILAKTYKA SŁUCHU

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy. Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupa Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na swoim posiedzeniu w dniu 05.11.2021r Podjął decyzję o niezwoływaniu w 2021 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia. W załączeniu podjęta w tym temacie:

Uchwała Zarządu nr 9/2021

 

Lech Psuj

 🌻🌼🌺💮🏵🌹🌷💐 04.05.2020


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jerzego Dembskiego
naszego Przyjaciela, Kolegi,
którego wspominać będziemy
jako człowieka bardzo pogodnego, zawsze uśmiechniętego i ciągle gotowego do pracy społecznej na rzecz naszego środowiska.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają:

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Byłych Pracowników GA Z.Ch.”Police”SA

 

Walne Zebranie Członków.

Szanowni Państwo . W dniu 4 czerwca 2018 r. w Klubie Nauczyciela odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty ZCH”POLICE”S.A. W związku ze zmianami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach dokonaliśmy stosownych zmian w naszym statucie. Zmieniliśmy również skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ze względu na nadmiar obowiązków rezygnację z pracy w Zarządzie złożył Aleksander Doba, który oczywiście pozostaje z nami i deklaruje dalszą współpracę. Serdecznie Dziękujemy Olkowi za dotychczasową pracę i życzymy kolejnych sukcesów. Następnie uczestnicy Walnego Zebrania wybrali dwóch nowych członków Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej. Nowymi członkami Zarządu zostali Lech Psuj który będzie jednocześnie pełnił funkcję wiceprezesa oraz Florian Dudek. Na członka Komisji Rewizyjnej wybrano Ryszarda Prusaka.

 


INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE „S.A.

  • Szanowni Państwo.
    Zachęcam wszystkie emerytki i emerytów do składania wniosku o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Załączam plik pdf do wydrukowania , wypełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Miasta Police. Karta ta upoważnia nas do wielu bardzo istotnych ulg.
    Szczegóły na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/zks/

    Pozdrawiam . Janusz Szwyd